• Cancel
    Filter
Filter

EFEMERA-KİTAP-FOTOĞRAF-OBJE MÜZAYEDESİ

1 Mayıs 2022 saat 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır.

Komisyon Oranı: %20 Ödeme süresi müzayede bitiminden sonra 1 haftadır.

Starting Bid: 100 TL

Starting Bid: 1,000 TL

Starting Bid: 75 TL

Starting Bid: 100 TL

Starting Bid: 200 TL

Starting Bid: 250 TL

Lot: 122 » Fotoğraf

Kurtuluş Savaşı kumandanlarından Ali Fuat Cebesoy'un babası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Nafia Vekili İsmail Fazıl Paşa'nın üniformalı ve madalyalı fotoğrafı, haliyle, 11x9 cm

İsmail Fazıl Paşa, Ali Fuat Cebesoy’un babasıdır. Millî Mücadeleye hizmetiyle ve Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ilk kuruluşunda Nafia Vekilliği ile tanınmış askerlerimizdendir. Giritli tüccarlardan İbrahim Efendi’nin oğludur. 1877’de Kurmay Yüzbaşılığı ile Harbiye’den mezun oldu. İşkodra Fırkası Erkân-ı Harbiyesinde, kısa bir müddet Harbiye Mektebi hocalığında bulundu. İkinci Abdülhamid’in yaverliğinde bulunduktan sonra Erzincan’a uzaklaştırılarak on yedi sene orada kaldıktan sonra Miralay iken İstanbul’a geldi. İsmail Fazıl Paşa, 1901’de Liva (General), 1908 darbesinden sonra Ferik (Korgeneral) oldu. Kısa bir süre Harbiye Mektebi Nazırlığında bulundu. 1911’de Suriye Valisi, bir yıl sonra İzmir’de Kolordu Komutanı olmuş ve 1914’te emekliye ayrıldı. Sivas Kongresinden önce 1919 Haziranında Ankara’ya gelerek Kuva-yı Milliye’ye katıldı ve Sivas Kongresinde İstanbul Murahhası ve Kongre İkinci Reisi seçildi. Bu kongreden sonra İstanbul’da toplanan son Osmanlı Meclisine Yozgat Mebusu olmuştu. Büyük Millet Meclisi toplandıktan sonra ilk teşekkül eden Vekiller Heyetinde Nafia Vekili seçilmiş ve ilk buhranlı günlerde Atatürk’ün yanında yaşının ilerlemiş olmasına rağmen çok çalışmıştı. 1921 yılında Ankara’da vefat etti

Details

Starting Bid: 150 TL

Starting Bid: 150 TL

Starting Bid: 100 TL

previous
Go to Page: / 8
next