• Cancel
    Filter
Filter

KİTAP MÜZAYEDESİ

4 Haziran 2023 saat 20.00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 20:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır.  Komisyon Oranı: %20 Ödeme süresi müzayede bitiminden sonra 1 haftadır.

Lot: 15 » Kitap

Merhum Washington Büyükelçimiz MÜNİR ERTEGÜN'ün Cenazesini İstanbul'a Getirecek olan Amerikan Gemilerinin Ziyaret Programı

Ankara Genelkurmay Basımevi, 1946, 16 s., 14x20 cm

Münir Ertegün'ün babası evkaf nazırlarından Mehmet Cemil Bey, annesi ise İstanbul Sultantepe'deki Özbekler Tekkesi Şeyhi İbrahim Edhem Efendi'nin kızı Ayşe Hamide Hanım'dır. Şirket-i Hayriye idarecilerinden Rüstem Bey'in kızı, Dâr'ül Muallimât'tan (Kadın öğretmen Okulu) mezun Hayrünnisa Hanım ile evlendi. 1908 yılında İstanbul Darülfünûnu'nun "hukuk" bölümünden mezûn oldu. Hâriciye Nezâreti'nde memur olarak göreve başladı. Sonrasında Bâb-ı Âli hükûmetinin hukuk danışmanlığına atandı. I. Dünya Savaşı sırasında İttifak Devletleri ile Rusya arasında yapılan Brest Litovsk Antlaşması'na katılan Osmanlı delegasyonunda yer aldı.

Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'yla görüşmek üzere İstanbul Hükümeti'nce gönderilen Ahmed İzzet Paşa heyetinde görevlendirilerek Ankara'ya gittiyse de orada kalarak Türk Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Dışişleri Bakanlığı baş hukuk danışmanlığına atandı. Lozan Antlaşması'na katılan Türk delegasyonunda hukuk danışmanı olarak bulundu. Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milletler Cemiyeti'ne Türk gözlemci ve aynı zamanda Bern ortaelçisi olarak İsviçre'ye gönderildi. Ardından Paris ve Londra'da büyükelçilik görevlerinde bulundu. 1934 yılında Washington, DC Büyükelçiliği görevine atandı ve 1944 yılında kalp krizinden dolayı hayatını kaybedene kadar bu göreve devam etti. ABD'de görev yaptığı sırada Başkan Franklin D. Roosevelt ile yakın dost oldu. Türkiye ile ABD arasında kuvvetli ilişkiler kurulmasını sağlayan, sevilen ve etkin bir büyükelçi oldu. Kendisine verilen değerin bir yansıması olarak, vefatından sonra naaşı 1946 yılında ünlü Missouri Zırhlısı ile Türkiye'ye getirildi.

Details
previous
Go to Page: / 11
next