Havacılık

Türk Tayyare Cemiyeti 5 Kuruşluk İane Makbuzu, 9x4 cm