Ermeni nota yayıncısı Onnik Zaduryan tarafından neşredilen Osmanlıca "Sultaniyegah Faslı"

"22 sahifeden mürekkep 27 parça peşrev, saz semaisi, beste ve şarkılar"

1341 tarihli, Matbaa-i Osmaniye, 27x20 cm

Starting Bid: 100 TL