Hattat Refet Efendi'nin talebesi Hattat Mehmed Şevket Pektaş'ın hüsn-i hat terekesi

101 parçadan oluşan hüsn-i hat terekesinin içerisinde Mehmed Şevket Pektaş'ın hattıyla hilye-i şerif, sülüs nesih meşkler, sülüs nesih kıtalar, defterler ve karalamalarla birlikte muhtelif hattatlara ait icazetname, el yazmaları ve erken dönem hat fotoğrafları da yer almaktadır. Yazıların ekserisinde Mehmed Şevket Efendi'nin ketebesi mevcuttur.

1879-1979 tarihleri arasında yaşamış olan Mehmed Şevket Pektaş, hat sanatının yanı sıra çinkograflık da öğrenmiş ve bir süre çinko ve şimşir üzerine kartvizit, antet vs. hakkiyle uğraşmıştır. Okullarda hüsn-i hat, daha sonra jimnastik öğretmenliği yapan, bir dönem asker olarak Matbaa-i Askeriye'de de çalışan Pektaş, Devlet Matbaası Resimhanesi'nden emekli olmuştur.

Starting Bid: 25,000 TL