Osmanlıca Edirne'de Müdde-i Umumi Muavini olan Sadık Bey'in rütbe-i sâlise [üçüncü rütbe] tevcih edildiğine dâir berat, 1324 tarihli, 42x28 cm

Starting Bid: 200 TL