Osmanlıca İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Nizamnamesi, Selanik, 1325 tarihli, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Merkez damgalı, Selânik'de Hakkâk Ömer Kâmi ve Mahdumu Matbaası, 32 sayfa, 15x11 cm

Starting Bid: 375 TL