Osmanlıca Aydın Vilayeti muhasebe kaleminden Bekir Efendi'nin komisyon tarafından ikinci sınıf kaymakamlığa seçildiğine [intihab edildiğine] dair intihabname belgesi, 1294 tarihli, 23x38 cm

Starting Bid: 175 TL