Darülfünun-ı Osmânî Hukuk Şubesi hüviyet varakası [kimliği], Muvaffak Efendi'ye ait, 1328 tarihli, 15x10 cm

Starting Bid: 175 TL