Osmanlıca Türkiye Cumhuriyeti Bakırköy ahz-ı asker şubesi mükelleflerine mahsus askerî vesika, 1926 tarihli, İstanbul Bakırköy doğumlu Osman oğlu Ramazan'a ait, 11x8 cm

Starting Bid: 100 TL