Osmanlıca "Büyük Gazi'ye İstanbul Darülfünunu'ndan Bir Armağan", İstanbul Milliyet Matbaası, 1927 tarihli, 32 sayfa, 20x14 cm

Starting Bid: 100 TL