Osmanlıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Beşinci ictima [toplantı], 16 Ağustos 1336 tarihli, 30x22 cm

Starting Bid: 200 TL