Osmanlıca Türkiye Cumhuriyeti ile Yunan Cumhuriyeti arasında imzalanan itilafname metni, Ankara, 1927 tarihli, Zelliç Biraderler Matbaası, 32 sayfa, 30x22 cm

Antlaşma metni Lozan dikkate alınarak yapılmış olup içerisinde mübadeleye dair maddeler de mevcuttur.

Starting Bid: 275 TL