Osmanlıca "Müverrihin-i Osmaniye'den Ali ve Kâtip Çelebi'nin Tercüme-i Hâlleri, Bursalı Mehmed Tahir, 1322 tarihli, Hamidiye Mekteb-i Sanayi matbaasında basılmış, 47 sayfa, 18x11 cm

Starting Bid: 100 TL