HİSSE SENEDİ

Osmanlıca ve Fransızca "TÖNBEKİ ŞİRKETİ"ne [Osmanlı Tönbeki Tütün Şirketi] ait hisse senedi, "Societe du TOMBAC", 46x32 cm

Starting Bid: 750 TL