HİSSE SENEDİ

Osmanlıca, Ermenice ve Fransızca "ŞİRKET-İ TİCARİYYE-İ OSMANİYE"ye ait hisse senedi, 52x40 cm

Starting Bid: 500 TL