SİGORTA TARİHİ

Osmanlıca "OSMANLI SİGORTA ŞİRKET-İ UMUMİYESİ" sigorta mukavele senedi, Üsküp'de Necib ve Edib bin Es'ad Beyler, Zeliç matbaası, 1911 tarihli

48x32 cm

Starting Bid: 275 TL