Osmanlıca Türkiye Cumhuriyeti Adliye Vekaleti tarafından mübadele ile gelenlere verilen hüviyet [kimlik] kartı, Bartın'a yerleşen bir âileye verilmiş, 1340 tarihli

16x11 cm

Starting Bid: 125 TL