Milli Mücadele esnasında Garp Orduları kumandanlığında yemek yiyen askerler hatıra fotoğrafı

Tabelada Osmanlıca "Erkan-ı Harbiye Garb Cephesi Kumandanlığı" yazılı

18x11 cm

Starting Bid: 250 TL