Osmanlıca mütekaidin [emekli] askerlere verilen maaş belgesi, Dördüncü Ordu-yu Hümayun Üçüncü Alay'dan bir askere verilmiş, Sivas'ın Zile kazası, 1324 tarihli

40x24 cm

Starting Bid: 750 TL