İstanbul'da Sultan Bayezid camii mahallesinde oturan Müderris Mehmed Efendi'nin vefatı dolayısıyla oluşturulan terekesi, tereke içerisinde Müderris Mehmed Efendi'nin el yazmalarının Sahaflar çarşısında nakl edileceği yazılı, 1271 tarihli, 56x38 cm

Starting Bid: 250 TL