Eğitim Tarihi

Osmanlıca Mühendishane-i Berri Hümayundan istihkam mülazım-ı saniliğine geçen zabitana mahsus diploma, Cavid Bey'e ait, 1327 tarihli, 58x42 cm

Starting Bid: 750 TL