Osmanlı Dönemi Devlet-i Aliyye-i Osmaniye 20 guruş kâğıt para, 4 Şubat 1332 tarihli, Sultan Reşad dönemi, Osmanlıca

12x9 cm

Starting Bid: 125 TL