Osmanlıca "Hikâye Külliyâtı"ndan Peyami Safâ'nın Oyuncak ve Refik Halid'in [Karay] Şübhe hikâyeleri

Matbaa-i Orhaniye, Sûdi Kitaphânesi, Onikinci Sayı, 16 sayfa, 16x24 cm

Starting Bid: 40 TL