Altın Masallar, A. PUŞKİN

Çeviren: Ziya Yamaç, Nova Makedoniya Yayımevi, Detska Radost Yayınları, Üsküp, 1967, 72 sayfa, 14x19 cm

Starting Bid: 50 TL