Balıkesir'de Halk İnanmaları, Derleyen: OSMAN BALKIR

Halkevi Dil, Tarih, Edebiyat Şûbesi Neşriyatı, Balıkesir Vilâyet Matbaası, 1935, 32 sayfa, 10x14 cm

Kitapta Balıkesir'deki halk inanışları/ bâtıl inançlar maddeler hâlinde okuyucuya sunulmuştur. Meselâ, "Rüyada tabanca sesi işiten haber alır", "Buğday çok olan evde çok olmaz" gibi inanışlara yer verişlmiştir.

Starting Bid: 100 TL