Enimüla -Bir Hâdise-i Ruhiye

Mütercimi Bıçakçı-zâde İ. Hakkı'dan ithaflı ve imzalı

İzmir, Zafer Matbaası, 1932, 13 sayfa, 13x20 cm

Mütercim, İngiliz şâir John Maysfild'i İzmir'de bir çay sohbetinde tanımış ve eserini tercüme etmiştir.

Starting Bid: 100 TL