Ermenice 1935 târihli "Ermeni Hastanesi Salnamesi"

Selamet Matbaası, İstanbul, 1935, 433 sayfa, 15x21 cm

Starting Bid: 50 TL