Osmanlıca "Mezad Memurlarının Vezâifi [Vazifeleri] ve Müzâyedenin Sûret ve Cereyânı Hakkında Talimatnâme"

Dersaadet, Matbaa-i Arşak Garoyan, 1331 tarihli, 8 sahife, 12x17 cm

Starting Bid: 100 TL