Osmanlıca Yazarı Erenköy Kız Lisesi Tabiiyyat Muallimi AHMED REFİK'den ithaflı ve imzalı "Hayvanât"

İthaf, "Kıymetli kardeşimiz Şevkî Bey'e 13 Kanunusânî 1927" şeklindedir.

İkinci Baskı, Kanâat Kitabhânesi, İstanbul, Âmedi Matbaası, 1926

Sayfaları açılmamış, 279 sayfa, 14x20 cm

Starting Bid: 100 TL