El Yazması Hâfız Mehmed Nuri Efendi'nin Ulûm-i Diniye [Dini İlimler] Yedinci Sene Ders Kitabı

25 varak, 21x32 cm

Starting Bid: 900 TL