Yunanistan Başbakanı ELEFTERİOS VENİZELOS Ekim 1930'daki Türkiye ziyaretinde Ortodoks papazlarla, Foto S. Süreyya, 11x8 cm

Arkasında "Foto S. Süreyya" kaşesi bulunmaktadır.

Venizelos'un ziyareti öncesinde iki devlet arasındaki hassas meselelerden biri Patrikhane idi. İlk planlandığı şekliyle, Venizelos İstanbul'a uğramadan İzmit üzerinden Ankara'ya geçecekti. Fakat Atina büyükelçisi Enis Bey, Venizelos'un Patrikhane'yi ziyaret edebileceğini iletmesi üzerine Yunanistan başbakanı Ankara sonrası İstanbul'a gelmiş ve Patrikhane'yi ziyaret etmiştir.

Starting Bid: 100 TL