Osmanlıca Türkiye Ticaret ve Sanayi Bankası bir liralık hamiline ait hisse senedi, 44x35 cm