Osmanlı dönemi İtalyan Ticaret Bankası matbu pullu 2 dilde yazılı çek

28x9 cm