SİGORTA TARİHİ

İstanbul Umum Sigorta Şirketi

Beyoğlu'nda eve ait 1943 tarihli Yangın Sigorta Temditnamesi

42x27 cm