Osmanlı İmparatorluğu dönemi Sürre Alayı'nın Süveyş Kanalı'nda yürüyüşü