Osmanlıca Şâir Süleyman Nazif Bey'in "Ağlar" redifli gazeli, 13x17 cm