2 CİLT - Türkiye'nin 150 Yıllık Toplumsal Tarihi Kesitler Osmanlı'nın Son Yetmişbeş Yılı - Cumhuriyetin Yetmişbeş Yılı,

Hazırlayan: Alpay Kabacalı, Toprakbank, 1997, 22x30 cm,

Kitap çift taraflı olup, yarısı Osmanlı diğer yarısı ise Cumhuriyet devri ile ilgilidir.