Fotoğraf makina satıcısı Yahudi H. Bekes ve Şeriki firmasının Osmanlıca "BEKES Fotoğraf Makine ve Levâzımâtı Umumî Katalogu"

İstanbul Sirkeci Hamidiye Caddesi Küçük İsmail Paşa Han, 1928,

İçerisinde "H. Bekes ve Şeriki damgası ve İlanat pulu mevcut,

Arkasında KODAK Meşhur ve Maruf Kodak Fabrikası'nın reklamı mevcut,

60+4 sayfa, 24x17 cm