SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN MARŞI,

Sultan İkinci Abdülhamid için Necip Paşa tarafından bestelenen ve Guatelli Paşa tarafından armonize edilen "Ey velinimet-i âlem şehinşâh-ı cihan" mısraıyla başlayan marş notasıdır,

Matbaa-i Osmaniye'de basılmış olup ilk nota yayıncılarından Notacı Hacı Emin Efendi tarafından notaya alınmıştır.

PROFESYONEL RESTORASYON GÖRMÜŞTÜR