Osmanlıca Fransızca Ermenice üç lisanda İstanbul Operet Heyeti Baş Mugannisi Nuran Hanım'ın iştirakiyle tiyatro tarihinin meşhur opereti "LEBLEBİCİ HORHOR AĞA"nın broşürü, Theatre Millet [Millet Tiyatrosu]

Sanatkâr NAŞİD BEY ve İstanbul Operet Heyeti Baş Mugannisi Nuran Hanım'ın fotoğrafları mevcut, pullu,

40x27 cm

Leblebici Horhor Ağa, 1875’te bestelenen, ilk defa İstanbul’da 11 Ocak 1876’da sahnelenen üç perdelik operet. ilk Türkçe operetlerdendir. Librettosu Takvor Nalyan’a, müziği Dikran Çuhacıyan’a aittir. İstanbul’da yaşanmış gerçek bir aşk hikayesini konu alır.