Hakiki Radium Traş Bıçakları Fabrikası reklam kartpostalı,

Galata'da Radium Lâmbası Ticarethanesi