XVIII. Asır Lâle, Ekrem Hakkı Ayverdi

İstanbul, 1950, 7 s.+Resimler