Ahmet Hamdi Tanpınar ve Heykeltraş Zühtü Müritoğlu'nun çevirisiyle: YUNAN HEYKELİ, Henri Lechat

Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, İstanbul, 1945, 110 s.