Türk Temaşası Meddah-Karagöz-Ortaoyunu, Selim Nüzhet Gerçek

Naşiri: Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1942, 159 s.