Ortazaman Tarihi İçin Kısa Bir Bibliyografya, Akdes Nimet [Kurat]

İstanbul, Burhaneddin Matbaacı, 1934, 69 s.