Devha-tül Küttab, Suyolcuzade Mehmed Necib

Tertip ve tashih eden: Kilisli Muallim Rifat, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, İstanbul, 1942, 160 s.

Devhetü'l Küttab, Nefeszâde İbrâhim’in hattatların hayatına dair Gülzâr-ı Savâb adlı eserine Suyolcuzâde Mehmed Necîb (ö. 1171/1757) tarafından yazılan zeyildir.