Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul, Agah Sırrı Levent

Baha Matbaası, İstanbul, 1958, 142 s.