Birinci Cihan Harbi, Selanik, Fransız donanmasının çıkarma bölgesi