Ahmed Refik - Bizans Karşısında Türkler,

1927, Marifet Matbaası, 414 sayfa